Geblokkeerde initiatieven

naar thema Familie

Deze initiatieven zijn tegen de onze Gebruiksvoorwaarden. De initiatiefnemers hebben niet binnen de gestelde termijn een herziene versie ingediend. Om redenen van transparantie blijven de reden voor het blokkeren en de tekst van het initiatief zichtbaar. Tegen een blokkering kan niet geprotesteerd worden.

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Promoot nu

openPetition is het maken van een gratis en non-profit platform waarop burgers een gemeenschappelijk belang in het openbaar, organiseren en de dialoog met de politiek.

Wij ondersteunen

openPetition International