blockade initiativ

på tema Familj

Dessa initiativ strider mot vårt Användarvillkor. Initiativtagarna lämnade inte in en reviderad version inom den angivna tidsgränsen. Av öppenhetsskäl förblir orsaken till avstängning och texten för initiativet synlig. Du kan göra invändningar mot blockeringen av en petition.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

Vi stöder

openPetition International