Ventende signatursamlinger

om emnet Personvern

Abonnementsperioden avsluttes om mindre enn to uker.

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå

openPetition er å lage en fri og non-profit plattformen som innbyggerne en felles interesse i offentligheten, organisere og engasjere seg i dialog med politikk.

Vi støtter

openPetition International