Petície, kampane, iniciatívy občanov

openPetition vás podporuje pri začatí petície: Vytvárajte, propagujte a zbierajte podpisy. Takto vytvoríte zmenu.

Diskutujte o dôležitých problémoch s ostatnými v parlamente a poraďte poslancom parlamentu o ich politických rozhodnutiach!

Zostaňte spolu s 12.692.071 ľuďmi informovaní o problémoch, ktoré sa vás týkajú:

Po dokončení dialógu s prijímačom

Otázky, ktoré boli verejne prediskutované s príjemcom a ukončené rozhodnutím orgánov s rozhodovacími právomocami.

Pre túto kombináciu filtra sa nenašli žiadne petície.

Reset filter | Vytvorte novú petíciu.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz