Region: Sweden
Civil rights

Namninsamling: Rädda Svensk Fotboll - Skrota Villkorstrappan

Petition is directed to
Polismyndigheten och Sveriges Regering
18.389 Supporters
92% achieved 20.000 for collection target
 1. Launched 01/10/2021
 2. Time remaining 5 Wochen
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Vad vill vi?

Vi vill ersätta Polisens orimliga tillämpning av Villkorstrappan med en modell byggd på dialog och samverkan och som har sin grund i forskning och evidens. Utan inslag av kollektiv bestraffning.

Vi som signerar detta vill be de ytterst ansvariga, Sveriges regering, men även ansvariga hos Polismyndigheten att göra allt i sin makt för att säkerställa följande:

 • Att Polismyndigheten omedelbart upphör med tillämpning av villkorsgivning enligt nuvarande modell fram till att en ny modell finns på plats. Nuvarande modell beskrivs i PM 2016:21 och kallas allmänt för Villkorstrappan.
 • Att Polismyndigheten använder metoder med stöd i evidens och forskning.
 • Att Polismyndigheten gör sitt yttersta för att återupprätta en konstruktiv dialog med den svenska idrottsrörelsens aktörer, samt säkerställer ett högt förtroende för myndigheten. För att uppnå säkra och trygga evenemang krävs att metoderna som används för ändamålet ses som legitima av samtliga parter. För detta krävs en välfungerande dialog.
 • Att den nya handboken som nu tas fram innehåller krav på att Polisen ska kunna visa att deras metoder uppnår önskvärt resultat, har ett starkt fokus på kraftigt förbättrad dialog med samtliga berörda parter och, framförallt, frångår all metodik som innebär kollektiva bestraffningar.

Reason

Villkorstrappan är Polisens strategi för att flytta säkerhetsansvaret från myndigheten till arrangören, vars tillämpning består av en samling förbud och oproportionerliga åtgärder som i slutändan kommer resultera i tomma läktare och ett betydligt fattigare svenskt föreningsliv.

Polisen kommer, enligt egen utsago, eskalera dessa förbud och åtgärder tills dess att inga ordningsstörningar förekommer på svenska fotbollsmatcher - ett ouppnåeligt mål i vilket sammanhang som helst där tiotusentals människor samlas på en begränsad yta - och även ett krav som inte ställs på några andra jämförbara arrangemang. I Polisens definition av ordningsstörningar ingår t.ex. överförfriskade besökare, vilket i sig inte utgör något lagbrott och därmed inte borde ligga till grund för omfattande publikneddragningar för klubbarna.

Sverige var för några år sedan ett av Europas framgångsländer dit polis och arrangörer från hela världen kom på besök för att lära av arbetet med arrangemangen - ett arbete och en dialog som idag övergivits. Konfliktforskning, internationella och nationella erfarenheter visar att Polisens nya strategi, snarare än att skapa en trygg miljö, både trappat upp gamla men även skapat nya konflikter mellan arrangemangens aktörer.

För att säkerställa trygga, säkra och stämningsfulla idrottsevenemang behöver Polisens Villkrostrappa skrotas.

För att sammanfatta:

 • Villkorstrappan är en metod med grundpremissen kollektiv bestraffning. Om en ordningsstörning inträffar straffas samtliga besökare. Klubbarna straffas också genom exempelvis uteblivna intäkter.
 • Klubbarna har händerna bakbundna. Oavsett hur stort säkerhetsarbete klubbarna bedriver i syfte att förhindra ordningsstörningar, tillämpar Polisen nolltolerans. Varje enskild ordningsstörning kan leda till bestraffning.
 • Villkorstrappan leder till inskränkningar av vår läktarkultur. Inramningen, stämningen, alla tifon och känslan av gemenskap urholkas genom bestraffningarna. Ett exempel är förbud mot flaggor på ståplats.
 • Strategin är kontraproduktiv. Att motverka ordningsstörningar är ett legitimt syfte, men Villkorstrappans metod främjar inte detta. Istället ska klubbarna bestraffas enligt en konfrontativ logik, tills Polisens mål om noll ordningsstörningar är uppnått. Ordningsstörningarna har dock inte minskat. Istället har konflikten vuxit och förtroendet för Polismyndigheten rasat.

Mer information hittar du på https://www.villkorstrappan.se/.

Thank you for your support, Ola Thews from Stockholm
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

42 minutes ago

Jag anser att idén med ”vilkorstrappan” kan slänga sig i väggen.

54 minutes ago

Vill inte att polisen ska förstöra kulturen som jag är uppväxt med

1 hours ago

Rädda svensk fotboll- Sveriges största idrottsrörelse!

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/se/petition/online/namninsamling-raedda-svensk-fotboll-skrota-villkorstrappan/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now