openPetition är europeisk . Om du vill översätta plattformen från tyska till Deutsch hjälpa oss vänligen kontakta oss.
close

Sök efter petitioner, lösningar, blogginlägg, kommentarer och argument

Sie wollen wissen ob es bereits eine Petition zu einem Thema gibt und was aus ihr geworden ist? Suchen Sie in allen Petitionen auf openPetition und deren Unterseiten.

Denna sökmotor tillhandahålls av Google Search.

Suche nach Themen

Utrikespolitik Konstruktion Utbildning Medborgerliga rättigheter Informationsskydd Energi Familj Hälsa Internet Kultur Jordbruk Media Migration Minoritetsskydd Säkerhet Välfärd Sport Skatter Djurrätt Miljö Konsumentskydd Trafik och transport Administration Ekonomi Vetenskap Boende

Suche in Regionen


Suche nach Status

Laufende Unterschriftensammlungen Neue Unterschriftensammlungen Auslaufende Unterschriftensammlungen Anliegen in Bearbeitung Erfolgreiche Anliegen Nach Dialog mit Empfänger beendet Gescheiterte Anliegen Gesperrte Initiativen

Aktiva petitioner