Region: Sweden
Civil rights

Namninsamling: Rädda Svensk Fotboll - Skrota Villkorstrappan

Petition is directed to
Polismyndigheten och Sveriges Regering
18.207 Supporters
91% achieved 20.000 for collection target
  1. Launched 01/10/2021
  2. Time remaining 5 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Ändringar i petitionen:

at 16 Nov 2021 13:39

We changed the timeframe as we will be conducting a new campaign to promote the petition.


Ny deadline: 03.01.2022
Signaturer vid tidpunkt för ändring: 15.393


Ändringar i petitionen:

at 04 Oct 2021 12:51

I corrected a factual error in the description.


Ny petitionsbeskrivning:

Vad vill vi?

Vi vill ersätta Polisens orimliga tillämpning av Villkorstrappan med en modell byggd på dialog och samverkan och som har sin grund i forskning och evidens. Utan inslag av kollektiv bestraffning.

Vi som signerar detta vill be de ytterst ansvariga, Sveriges regering, men även ansvariga hos Polismyndigheten att göra allt i sin makt för att säkerställa följande:

  • Att Polismyndigheten omedelbart upphör med tillämpning av villkorsgivning enligt nuvarande modell fram till att en ny modell finns på plats. Nuvarande modell beskrivs i PM 2016:21 och Inriktningsbeslut cRA 21/2019 och kallas allmänt för Villkorstrappan.
  • Att Polismyndigheten använder metoder med stöd i evidens och forskning.
  • Att Polismyndigheten gör sitt yttersta för att återupprätta en konstruktiv dialog med den svenska idrottsrörelsens aktörer, samt säkerställer ett högt förtroende för myndigheten. För att uppnå säkra och trygga evenemang krävs att metoderna som används för ändamålet ses som legitima av samtliga parter. För detta krävs en välfungerande dialog.
  • Att den nya handboken som nu tas fram innehåller krav på att Polisen ska kunna visa att deras metoder uppnår önskvärt resultat, har ett starkt fokus på kraftigt förbättrad dialog med samtliga berörda parter och, framförallt, frångår all metodik som innebär kollektiva bestraffningar.

Signaturer vid tidpunkt för ändring: 2.150


Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now