Zmniejszmy różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE!

Petitioner not public
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Akty prawne, które świadczą o wyraźnym unijnym zamiarze wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy państwami członkowskimi i które umożliwiają w tym celu bardziej skuteczne osiąganie spójności pomiędzy tymi państwami Z powodu znacznej rozpiętości płac pracownicy przemieszczają się w jednym kierunku. Masowa emigracja prowadzi do tego, że państwom członkowskim, które znajdują się w gorszej sytuacji, jeszcze trudniej jest nadrobić zaległości. Jednocześnie zamożniejsze państwa członkowskie borykają się z masowym napływem pracowników, co narusza ich interesy i prowadzi do podziałów wewnętrznych w UE. UE powinna jasno dowieść, że zamierza wyeliminować nierówności w wynagrodzeniach, które mają wpływ na swobodny przepływ pracowników; w tym celu potrzebuje skuteczniejszej polityki spójności, aby zapewnić swoje przetrwanie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now