Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Právní akty, které jasně dokládají záměr EU odstranit mzdovou nerovnost mezi členskými státy a které za účelem dosažení tohoto cíle umožňují větší soudržnost těchto států. Vzhledem k významným rozdílům ve mzdách je pohyb pracovníků jednosměrný. Masivní emigrace vede k tomu, že méně oblíbené členské státy ještě více zaostávají. Pro bohatší členské státy masivní příliv pracovníků zase znamená zásah do jejich zájmů, což EU vnitřně rozděluje. EU musí jasně ukázat svůj záměr odstranit mzdovou nerovnost, která volný pohyb pracovníků ovlivňuje, k čemuž potřebuje větší soudržnost, aby si zajistila přežití.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now