„Uratujmy przed głodem 8% ludności Europy!”

Petitioner not public
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2018
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Dostęp do żywności jest prawem zapisanym w Powszechnej deklaracji praw człowieka. W 2016 r. PKB Unii Europejskiej było na drugim miejscu w skali świata, a jednak Europa nie jest wolna od zjawiska, jakim jest głód. Celem inicjatywy jest skłonienie rządów do zwalczania głodu, który nadal stanowi poważny problem. Szacuje się, że liczba obywateli UE, którzy cierpią z powodu niedoboru żywności, wynosi 46 mln (8 proc. ludności całej UE.). Liczba ta nie maleje. Inicjatywa nie tylko kładzie nacisk na odpowiedzialność rządów za zwalczanie tego problemu, ale również podkreśla koszty związane z głodem i obejmuje propozycje działań, które znacznie ograniczą ten problem.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now