Novērsīsim badu 8 % Eiropas iedzīvotāju!

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2018
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Piekļuve pārtikai ir paredzēta Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā. Eiropas Savienības IKP 2016. gadā bija otrs lielākais pasaulē, taču ES joprojām pastāv arī bads. Šīs iniciatīvas mērķis ir mudināt valdības atzīt bada problēmu, kas joprojām rada nopietnas bažas. Tiek lēsts, ka Eiropā no pārtikas trūkuma cieš 46 miljoni cilvēku (8 % no ES iedzīvotāju kopskaita), un šis skaits nemazinās. Iniciatīva uzsvērs ne tikai valdību atbildību izskaust šo problēmu, bet arī izgaismos ar badu saistīto izmaksu ietekmi un ierosinās virkni pasākumu, ar kuriem šo problēmu varētu būtiski samazināt.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now