Umwelt

подкрепена от два подписа, относно замърсяването с тежки метали и азбест на промишлен обект, предвиден за обеззаразяване  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията, общински съветник (от Кастелветро, Модена), се оплаква относно продължаващото замърсяване на водите (повърхностни и подпочвени води), причинено от изхвърлянето на керамични отпадъци (съдържащи тежки метали), които са се натрупали в кариера близо до река върху обща площ от над 4 хектара. Той описва положение на постепенно влошаване на състоянието на околната среда, продължаващо вече 30 години, без да е извършено съществено обеззаразяване на земята от компетентните органи. Освен това той твърди, че през 2013 г. регион Емилия-Романя, съвместно с министерството на околната среда, е понижил нивото на класификация на обекта от обект от национално значение на такъв от регионално значение. Вносителят на петицията прави множество общи коментари, сред които: откриването на много големи отлагания на азбест и други тежки метали от неизвестен произход; данни за небрежност от страна на регионалните, провинциални и общински органи, продължаваща от 1988 г. досега и свързана със заповедта за обеззаразяване, издадена от министерството на околната среда през 1988 г., която не е била изпълнена въпреки наличието на финансиране; отговорността на регионалните и общински органи за това, че не е извършено обеззаразяване; техническите грешки, допуснати от Регионалната агенция по околната среда (ARPA) в проучването, целящо да определи химическия състав на материалите, в частност азбеста, при наблюдението над водите и да изчисли разстоянието, на което се намират опасните отпадъци в кариерата от речния бряг; други грешки и пропуски по време на пътно строителство през 2009 г. върху терена за обеззаразяване; продажба на общината през 2014 г. на част от земята, където е намерен азбестът, за който липсват данни в проучването на Регионалната агенция по околната среда (ARPA); липсата на какъвто и да е значителен напредък в обеззаразяването и намаляването на замърсителите в кариерата и реката. Вносителят на петицията също така описва нарушения като замърсяване и екологично бедствие, като се позовава конкретно на влизането в сила от 2015 г. на нови италиански закони относно екологичните закононарушения. Поради това той призовава ЕС да упражни натиск спрямо компетентните регионални органи да предприемат действия за защита на околната среда, земята и здравето на жителите на толкова замърсен район, за който няма изгледи за възстановяване или обеззаразяване.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now