Umwelt

Og to medunderskrivere, om forurening fra tungmetaller og asbest i et industriområde, der er øremærket til dekontaminering  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren, der er kommunalbestyrelsesmedlem (fra Castelvetro, Modena), klager over den fortsatte vandforurening (overflade- og grundvand) som følge af bortskaffelsen af keramisk affald (indeholdende tungmetaller), der har samlet sig i et stenbrud i nærheden af en flod, og som har et samlet areal på over 4 hektar. Han beskriver, at der i løbet af de sidste 30 år er sket en gradvis forringelse af miljøet, uden at de kompetente myndigheder har foretaget nogen væsentlig dekontaminering af jorden. Derudover angiver han, at Emilia Romagna-regionen i samarbejde med miljøministeriet i 2013 nedklassificerede området fra at være af national betydning til regional betydning. Andrageren kommer med en række generelle bemærkninger såsom: opdagelsen af meget store forekomster af asbest og andre tungmetaller af ukendt oprindelse, detaljer omkring de regionale, provinsielle og kommunale myndigheders hidtidige og fortsatte forsømmelse i forbindelse med pålægget om dekontaminering fra miljøministeriet i 1988, der aldrig blev gennemført trods tilgængeligheden af midler, de regionale og kommunale myndigheders ansvar for den manglende dekontaminering, de tekniske fejl begået af miljøagenturet (ARPA) i undersøgelsen, der skulle kortlægge den kemiske sammensætning af stofferne, i særdeleshed asbest, ved vandovervågning og beregning af afstanden fra det farlige affald i stenbruddet til flodbredden, flere fejl og forsømmelser under vejarbejde i 2009 på dekontamineringsområdet, salget til kommunen i 2014 af en del af jorden, hvor asbesten, som ARPA-undersøgelsen ikke havde rapporteret om, blev fundet, og manglen på væsentlige fremskridt i dekontamineringen og forureningsbegrænsningen i stenbrud og flod. Andrageren beskriver også overtrædelser, der vedrører forurening og miljøkatastrofer og henviser særligt til den nye italienske lovgivning om miljømæssige overtrædelser, der har været i kraft siden 2015. Han opfordrer derfor EU til at lægge pres på de kompetente regionale myndigheder for at gribe ind for at forsvare miljøet, jorden og beboernes helbred i et så forurenet område, der ingen udsigt har til rehabilitering eller dekontaminering.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now