Umwelt

Koos kahe allkirjaga raskmetalli- ja asbestireostuse kohta saastest puhastamiseks ette nähtud tööstusobjektil  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja, kes on Modena Castelvetro volikogu liige, kaebab jätkuva veereostuse üle (pinna- ja põhjavees), mille on põhjustanud raskmetalle sisaldavate keraamiliste jäätmete ladustamine jõeäärsesse karjääri, mis hõlmab rohkem kui nelja hektari suurust maa-ala. Selline olukord on kestnud juba 30 aastat ning keskkonna seisund on järk-järgult halvenenud, ilma et pädevad asutused oleksid maad oluliselt saastest puhastanud, teatab petitsiooni esitaja. Lisaks väidab ta, et 2013. aastal taandas Emilia Romagna piirkond koostöös keskkonnaministeeriumiga kõnealuse ala riikliku tähtsusega objektist piirkondliku tähtsusega objektiks. Petitsiooni esitaja lisab mitmeid üldisi märkusi, sealhulgas: väga suurte asbesti ja raskmetallide koguste avastamine, mille päritolu on teadmata; üksikasjad piirkonna, provintsi ja kohalike ametiasutuste jätkuva hooletuse kohta alates 1988. aastast, seoses keskkonnaministeeriumi 1988. aastal avaldatud saastest puhastamise korraldusega, mida kunagi ellu ei viidud, kuigi rahalised vahendid olid olemas; piirkondlike ja kohalike asutuste vastutus ala saastest puhastamata jätmise eest; tehnilised vead keskkonnaameti (ARPA) uuringus, mille eesmärk oli kindlaks teha veeseire käigus tuvastatud materjalide, eelkõige asbesti keemiline koostis ja arvutada karjääri kogutud ohtlike jäätmete kaugus jõekaldast; edasised vead ja puudused saastest puhastamiseks ette nähtud maa-alal 2009. aastal tehtud teetöödes; maa-ala, kus oli leitud ARPA uuringus teatamata jäetud asbesti, osaline müük 2014. aastal kohalikule omavalitsusele; märgatavate edusammude puudumine karjääri ja jõe puhastamisel reostusest. Petitsiooni esitaja kirjeldab ka keskkonnareostuse ja keskkonnakatastroofi põhjustamisega seotud rikkumisi, viidates eelkõige Itaalias 2015. aastal jõustunud uutele seadustele, kus käsitletakse keskkonna-alaseid õigusrikkumisi. Seetõttu kutsub ta ELi üles pädevatele piirkondlikele asutustele survet avaldama, et nad võtaksid meetmeid keskkonna, maa ja elanike tervise kaitseks sellisel maa-alal, kus puuduvad väljavaated taastamiseks või saastest puhastamiseks.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international