Zusammenleben

Petition No 0426/2020 by E.A.C. (Spanish) on the alleged infringement of the Constitution and the violation the rights of movement and work of its citizens during the COVID-19 crisis in Spain 

E. A.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 6 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu jāveic izmeklēšana par to, kā Spānijas iestādes ir īstenojušas Covid-19 pandēmijas izraisītās veselības krīzes pārvaldību. Viņš uzskata, ka Spānija ir pārkāpusi viņa tiesības brīvi pārvietoties un strādāt. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Covid-19 dēļ pieņemtais īpašais karaliskais dekrēts pārkāpj Spānijas konstitūciju. Viņš nosoda policijas pastāvīgi aizskarošo izturēšanos un to, ka iedzīvotāji ir pakļauti draudiem un pazemojošai attieksmei. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka tiek sistemātiski pārkāptas pamattiesības.

Thank you for your support, E. A.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international