Umwelt

Par meža sugu monokultūrām Natura 2000 teritorijās 

R. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka atsevišķu meža sugu audzēšana par monokultūrām nav savienojama ar dabisko dzīvotņu saglabāšanu, ko aizsargā Natura 2000 tīkls. Viņa uzskata, ka šādu koku stādījumu rezultātā ievērojami samazinātos bioloģiskā daudzveidība. Viņa aicina izslēgt meža kultūras no aizsargājamiem dabas rezervātiem, piemēram, Natura 2000 teritorijām, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un augsnes un ūdens kvalitāti.

Thank you for your support, R. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international