Umwelt

относно монокултурите на горски видове в зони на „Натура 2000“ 

R. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched 18/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията счита, че отглеждането на определени горски видове като монокултури не е съвместимо с опазването на естествените местообитания, защитени в мрежата на „Натура 2000“. Според нея тези засаждения на дървета ще доведат до сериозна загуба на биологично разнообразие. Вносителката настоява горските насаждения да бъдат изключени от защитените природни резервати, каквито са зоните от „Натура 2000“, с което да се защитят биологичното разнообразие и качеството на почвите и водите.

Thank you for your support, R. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now