Umwelt

относно монокултурите на горски видове в зони на „Натура 2000“ 

R. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията счита, че отглеждането на определени горски видове като монокултури не е съвместимо с опазването на естествените местообитания, защитени в мрежата на „Натура 2000“. Според нея тези засаждения на дървета ще доведат до сериозна загуба на биологично разнообразие. Вносителката настоява горските насаждения да бъдат изключени от защитените природни резервати, каквито са зоните от „Натура 2000“, с което да се защитят биологичното разнообразие и качеството на почвите и водите.

Thank you for your support, R. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international