Umwelt

Om monokulturer av skogsarter i Natura 2000-områden 

R. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched 18/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren anser att odling av vissa skogsarter som monokulturer är oförenlig med bevarande av livsmiljöer som skyddas av Natura 2000-nätverket. Hon anser att sådana trädodlingar skulle resultera i en allvarlig förlust av biologisk mångfald. Hon efterlyser att skogsgrödor ska undantas från skyddade naturreservat, såsom Natura 2000-områden, för att bevara den biologiska mångfalden och mark- och vattenkvaliteten.

Thank you for your support, R. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now