Umwelt

Om monokulturer av skogsarter i Natura 2000-områden 

R. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren anser att odling av vissa skogsarter som monokulturer är oförenlig med bevarande av livsmiljöer som skyddas av Natura 2000-nätverket. Hon anser att sådana trädodlingar skulle resultera i en allvarlig förlust av biologisk mångfald. Hon efterlyser att skogsgrödor ska undantas från skyddade naturreservat, såsom Natura 2000-områden, för att bevara den biologiska mångfalden och mark- och vattenkvaliteten.

Thank you for your support, R. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international