Umwelt

Om monokulturer bestående af skovarter i Natura 2000-områder 

R. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren mener, at dyrkning af visse skovarter som monokulturer er uforenelig med bevaring af naturtyper, der er beskyttet af Natura 2000-nettet. Hun mener, at sådanne træplantager vil medføre et alvorligt tab af biologisk mangfoldighed. Hun opfordrer til, at skovafgrøder udelukkes fra beskyttede naturreservater såsom Natura 2000-områder for at sikre biologisk mangfoldighed og jord- og vandkvalitet.

Thank you for your support, R. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international