Umwelt

O výstavbe kompostárne na spracovanie pevného odpadu 

G. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 15/01/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa sťažuje na výstavbu zariadenia na spracovanie separovaného vyzbieraného organického odpadu (FORSU), ktoré už bolo povolené a financované v rámci regionálneho operačného programu Apulia (2014 – 2020). Predkladateľ petície najmä tvrdí, že budúca prevádzka nebude spĺňať požiadavky týkajúce sa minimálnych vzdialeností od domovov (2 km) a citlivých miest typu školy (2,5 km) a že by mohla zasahovať do neďalekej výroby vysokokvalitného vína (Primitivo di Manduria). Predkladateľ petície poukazuje na porušenie článku 168 ZFEÚ o verejnom zdraví a smernice 2008/98/ES o odpade, pokiaľ ide o ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, a vyzýva EÚ, aby zasiahla.

Thank you for your support, G. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now