Umwelt

Om uppförandet av en komposteringsanläggning för hantering av fast avfall 

G. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 15/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren kritiserar uppförandet av en anläggning för behandling av separat insamlat, organiskt avfall (Forsu), som har beviljats tillstånd och finansierats inom ramen för Apuliens regionala operativa program (2014–2020). Framställaren anger särskilt att den framtida anläggningen inte kommer att uppfylla kraven på minimiavstånd från bostäder (2 km) och från känsliga platser av skoltyp (2,5 km) samt att den skulle kunna störa den närbelägna produktionen av högkvalitativa viner (Primitivo di Manduria). Enligt framställaren har artikel 168 i EUF-fördraget, avseende folkhälsa, och direktiv 2008/98/EG om avfall överträtts och denne begär att EU ska ingripa.

Thank you for your support, G. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now