Umwelt

Over mogelijke schending van de habitatrichtlijn in Italië 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener verklaart dat Italië de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) niet naleeft in verband met de Amasenorivier, een Natura 2000-gebied. Hij stelt dat een aantal gebeurtenissen de laatste jaren het ecosysteem van de rivier aanzienlijk heeft aangetast, met als gevolg het uitsterven van soorten die beschermd worden uit hoofde van de habitatrichtlijn. Hij schrijft dit toe aan een schending van het EU-recht die voortvloeit uit ontoereikende uitvoering van het beheersplan en het ontbreken van effectief toezicht door de autoriteiten.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international