Umwelt

относно предполагаемо нарушение на Директивата за местообитанията в Италия 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched 24/09/2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията осъжда неизпълнението от страна на Италия на Директива за местообитанията 92/43/ЕИО във връзка с река Амазено, защитена зона по „Натура 2000“. Той твърди, че редица събития през последните години са оказали съществено въздействие върху речната екосистема, което е довело до изчезване на видове, защитени от Директивата за местообитанията. Той отдава това на нарушение на правото на ЕС, свързано с неправилното прилагане на плана за управление и липсата на ефективен надзор от страна на органите.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now