Umwelt

относно предполагаемо нарушение на Директивата за местообитанията в Италия 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията осъжда неизпълнението от страна на Италия на Директива за местообитанията 92/43/ЕИО във връзка с река Амазено, защитена зона по „Натура 2000“. Той твърди, че редица събития през последните години са оказали съществено въздействие върху речната екосистема, което е довело до изчезване на видове, защитени от Директивата за местообитанията. Той отдава това на нарушение на правото на ЕС, свързано с неправилното прилагане на плана за управление и липсата на ефективен надзор от страна на органите.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international