Umwelt

Om en påstådd överträdelse av habitatdirektivet i Italien 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kritiserar Italiens bristande efterlevnad av habitatdirektivet 92/43/EEG när det gäller floden Amaseno, ett Natura 2000-område. Han hävdar att ett antal händelser under de senaste åren i stor utsträckning har påverkat flodens ekosystem, vilket lett till att arter som skyddas enligt habitatdirektivet har utrotats. Han anser att denna överträdelse av EU:s lagstiftning beror på ett otillräckligt genomförande av förvaltningsplanen och avsaknaden av effektiv övervakning från myndigheternas sida.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international