Umwelt

Om en påstådd överträdelse av habitatdirektivet i Italien 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched 24/09/2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren kritiserar Italiens bristande efterlevnad av habitatdirektivet 92/43/EEG när det gäller floden Amaseno, ett Natura 2000-område. Han hävdar att ett antal händelser under de senaste åren i stor utsträckning har påverkat flodens ekosystem, vilket lett till att arter som skyddas enligt habitatdirektivet har utrotats. Han anser att denna överträdelse av EU:s lagstiftning beror på ett otillräckligt genomförande av förvaltningsplanen och avsaknaden av effektiv övervakning från myndigheternas sida.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now