Bildung

относно системни решения за заведения за терапевтични и образователни грижи за деца и младежи с нарушени социални умения в Полша 

Katarzyna Krella
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
68 Supporters 68 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията се позовава на положението на полските деца, които изпитват проблеми в традиционната образователна система поради травматични преживявания, психиатрично лечение и различни емоционални разстройства. Според вносителката на петицията през последните години тези деца, които изпитват временен проблем, не са получили адекватна системна помощ. В настоящата система на специалните училища и съоръженията за реинтеграция няма конкретни центрове за по-малки деца на възраст между 7 и 13 години. Вносителката на петицията счита, че децата с нормално интелектуално развитие, но неподходящи за традиционно образование поради физически причини или поради преживени травми, следва да бъдат настанени в денонощни центрове (училища интернати) и че следва да им се предостави диагностична, образователна и терапевтична помощ. Според вносителката на петицията законодателството следва да бъде изменено във възможно най-кратък срок, а системата за грижи следва да бъде организирана по такъв начин, че да не изключва тази категория деца и да насърчава тяхното положително развитие.

Thank you for your support, Katarzyna Krella

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international