Rechtstaatlichkeit

относно предполагаемото незаконно наемане на временни държавни служители от испанските публични органи 

Julio Bienvenido Cárdenas Císcar
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
31 Supporters 31 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията изказва недоволство, че заедно с много други временни държавни служители от различни испански публични администрации е обект на трудова дискриминация, забранена с Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP). Вносителят на петицията отхвърля пакта за стабилност, подписан от синдикатите от предишното испанско правителство като най-големият план за адаптиране на работната сила в Европа.

Thank you for your support, Julio Bienvenido Cárdenas Císcar

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international