Wissenschaft

относно предполагаемото неправилно използване на финансиране от ЕФРР за научни изследвания в Испания 

P. C.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched December 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква, че Испания използва средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за да финансира помощи за най-развитите региони, докато тези средства би следвало да се използват за подпомагане на по-слабо развитите региони при провеждането на научни изследвания. Според вносителя това има обратен ефект, тъй като задълбочава разликите между отделните региони в Испания. В резултат на това средствата от ЕФРР не осигуряват никакво сравнително предимство за най-необлагодетелстваните региони.

Thank you for your support, P. C.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now