Tiere

On animal testing 

Молител
Петицията е адресирана
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
74 поддържащ 74 в / след Европейски съюз
Колекцията приключи
  1. Започна май 2020
  2. Колекцията приключи
  3. Подгответе подаването
  4. Диалог с получател
  5. Решение

Това е онлайн петиция на Европейския парламент ,

спедиция

The petitioner calls for immediate ban on animal testing. He explains that there are alternatives testing methods and gives the example of the Netherlands.

дебати

Все още няма аргумент за PRO.

Все още няма CONTRA аргумент.

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International