Handelspolitik

Om ett förbud mot hajfiske och mot försäljning av produkter härledda från haj 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kritiserar det faktum att mer än 100 miljoner hajar fångas varje år världen över och att medlemsstaterna och EU intar en ledande roll på hajköttsmarknaden. Framställaren konstaterar att hajar, i egenskap av rovdjur, upprätthåller balansen i havens ekosystem. Nedgången i deras population till följd av de enorma mängder som fångas skulle kunna få förödande konsekvenser för haven. Framställaren efterlyser ett förbud mot fiske och försäljning av haj och en fullständig öppenhet vad gäller den information som konsumenter tillhandahålls i fråga om beskaffenheten hos den fisk som säljs.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now