Handelspolitik

Haiden kalastuksen kieltämisestä ja niistä saatujen tuotteiden myynnistä 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä paheksuu seikkaa, että maailmassa pyydystetään vuosittain 100 miljoonaa haita ja että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat johtavassa roolissa hainlihan markkinoilla. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että petokaloina hait ylläpitävät valtamerten ekosysteemien tasapainoa. Valtavista pyyntimääristä johtuvalla kannan pienentymisellä voisi olla valtamerten kannalta tuhoisia vaikutuksia. Vetoomuksen esittäjä vaatii haiden kalastuksen ja myynnin kieltämistä sekä täydellistä avoimuutta kuluttajille annettaviin tietoihin siitä, millaista kalaa heille myydään.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now