Finanzen

Om delegering av den offentliga förvaltningen av fiberoptiskt bredband (Frankrike, departementet Tarn) 

Bruno Piketty
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren hävdar att departementsfullmäktige i Tarn (Frankrike) har brutit mot EU:s lagstiftning och missbrukat EU:s subventioner. Beslutet i fråga innebar en delegering av den offentliga förvaltningen av fiberoptiskt bredband i departementet Tarn. Detta beslut fattades den 18 maj 2018, utan ett preliminärt yttrande från den rådgivande kommittén för lokala offentliga tjänster (CCSPL, Commission Consultative des Services Publics Locaux). Enligt framställarens efterforskningar kan eventuellt denna CCSPL inte ens ha tillsatts. Beslutet om delegering av offentlig tjänst var långsiktigt (+25 år) och omfattar 400 miljoner euro. Ett sådant projekt och beslut bör enligt framställaren regelbundet övervakas av CCSPL, i enlighet med EU-lagstiftningen.När det gäller bidrag från EU anger framställaren att departementet Tarn nämns som förvaltare av nätverket för offentliga initiativ (Réseau Initiative Public). Han bekräftar att detta är ett villkor för att få ekonomiska bidrag från de berörda partnerna (däribland EU). Att i efterhand tilldela en privat enhet driften strider mot gällande regelverk. Som en följd av detta kommer den privata enheten så småningom att kunna dra nytta av bidragen, och inte samhället som helhet.

Thank you for your support, Bruno Piketty

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now