Education

Om de polske myndigheders påståede begrænsninger af adgang til uddannelse for handicappede elever 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
347 347 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren rejser problemet med børn med handicap i Polen, som følger en bestemt individuel uddannelse, og som på grund af de nye bestemmelser i uddannelsesloven, der blev indført i september 2017, har vanskeligt ved at få adgang til uddannelse. Ifølge andrageren fratager gennemførelsen af denne nye lovgivning børn med særlige uddannelsesmæssige behov passende støtte og mulighed for reel uddannelse gennem integration. Disse børn holdes adskilt på grund af deres sundhedstilstand, og efter andragerens mening har de problemer med at få adgang til yderligere uddannelse i offentlige skoler, især på sekundært niveau. Denne situation fratager eleverne muligheden for at lære og interagere med deres jævnaldrende. Ved at pålægge individuel undervisning i hjemmet eller ved at sende børn til specialiserede og ofte fjerntliggende faciliteter i mindre centre, fratages de den eneste frie daglige behandling og sociale samspil, som de har. De muligheder, som det polske ministerium for national uddannelse tilbyder disse elever i for at deltage i uddannelsesaktiviteter på skolens område, individuelt eller i en gruppe på op til fem elever, gennemføres ikke i praksis. Manglen på klare retningslinjer for, hvor mange timer der kan finansieres, gør situationen for handicappede elever meget værre og usikker.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now