Bildung

относно твърдения за ограничаване на достъпа до образование на учениците с увреждания от страна на полските власти 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
347 Supporters 347 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията поставя проблема на децата с увреждания в Полша, които учат по специален индивидуален учебен план и които поради новите разпоредби на Закона за образованието от септември 2017 г. имат затруднен достъп до образование. Вносителката смята, че прилагането на това ново законодателство лишава децата със специални образователни нужди от подходяща подкрепа и от възможността за истинско обучение чрез интеграция. Тези деца са изолирани заради здравословното си състояние и според вносителката на петицията е затруднен достъпът им до следващите образователни нива в обществените училища, най-вече в средното образование. Така описаното положение лишава учениците от възможността да учат и да общуват със свои връстници. Принудителното им индивидуално обучение у дома или воденето им на специалист, често в отдалечени съоръжения в по-малки центрове, лишава децата от единствената безплатна ежедневна терапия и от социалните взаимоотношения, които имат. Предоставената от Министерството на народното образование на Полша възможност тези ученици да бъдат включени в образователни дейности на територията на училищата, индивидуално или в групи до пет деца, не се прилага на практика. Липсата на ясни насоки относно броя часове, които подлежат на финансиране, прави положението на учениците с увреждания още по-тежко и несигурно.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international