Bildung

относно твърдения за ограничаване на достъпа до образование на учениците с увреждания от страна на полските власти 

Monika Mamulska
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
346 Supporters 346 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията поставя проблема на децата с увреждания в Полша, които учат по специален индивидуален учебен план и които поради новите разпоредби на Закона за образованието от септември 2017 г. имат затруднен достъп до образование. Вносителката смята, че прилагането на това ново законодателство лишава децата със специални образователни нужди от подходяща подкрепа и от възможността за истинско обучение чрез интеграция. Тези деца са изолирани заради здравословното си състояние и според вносителката на петицията е затруднен достъпът им до следващите образователни нива в обществените училища, най-вече в средното образование. Така описаното положение лишава учениците от възможността да учат и да общуват със свои връстници. Принудителното им индивидуално обучение у дома или воденето им на специалист, често в отдалечени съоръжения в по-малки центрове, лишава децата от единствената безплатна ежедневна терапия и от социалните взаимоотношения, които имат. Предоставената от Министерството на народното образование на Полша възможност тези ученици да бъдат включени в образователни дейности на територията на училищата, индивидуално или в групи до пет деца, не се прилага на практика. Липсата на ясни насоки относно броя часове, които подлежат на финансиране, прави положението на учениците с увреждания още по-тежко и несигурно.

Thank you for your support, Monika Mamulska

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now