Bildung

Monika Mamulska puudega õpilastele Poola ametiasutuste poolt väidetavate piirangute kehtestamise kohta haridusele juurdepääsul 

Monika Mamulska
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
346 Supporters 346 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja käsitleb puudega laste probleemi Poolas, kes järgivad eriotstarbelist individuaalset õppekava ja kellel on 2017. aasta septembris kehtestatud uute haridusseaduse sätete tõttu raskusi haridusele juurdepääsul. Petitsiooni esitaja sõnul jäetakse selle uue õigusakti rakendamisega hariduslike erivajadustega lapsed ilma piisava toetuseta ja ilma konkreetsest võimalusest saada haridust integratsiooni kaudu. Need lapsed on eraldatud oma tervisliku seisundi tõttu ja petitsiooni esitaja arvates on neil raske jätkata õpinguid riigikoolides, eelkõige keskhariduse tasandil. Selline olukord jätab õpilased ilma võimalusest õppida ja suhelda eakaaslastega. Sunduslik individuaalne koduõpe või laste viimine sageli väiksemates keskustes asuvatesse erikoolidesse jätab nad ilma ainsast tasuta igapäevasest ravist ja kõne alla tulevast sotsiaalsest suhtlusest. Praktikas ei leia rakendust Poola haridusministeeriumi pakutav võimalus kaasata need õpilased kooliruumides toimuvasse õppetegevusse kas üksikult või kuni viiest õpilasest koosnevas rühmas. Täpsete suuniste puudumine rahastamiskõlblike tundide arvu kohta muudab puuetega õpilaste olukorra halvemaks ja ebakindlamaks.

Thank you for your support, Monika Mamulska

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now