Bildung

Monika Mamulska puudega õpilastele Poola ametiasutuste poolt väidetavate piirangute kehtestamise kohta haridusele juurdepääsul 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
347 Supporters 347 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja käsitleb puudega laste probleemi Poolas, kes järgivad eriotstarbelist individuaalset õppekava ja kellel on 2017. aasta septembris kehtestatud uute haridusseaduse sätete tõttu raskusi haridusele juurdepääsul. Petitsiooni esitaja sõnul jäetakse selle uue õigusakti rakendamisega hariduslike erivajadustega lapsed ilma piisava toetuseta ja ilma konkreetsest võimalusest saada haridust integratsiooni kaudu. Need lapsed on eraldatud oma tervisliku seisundi tõttu ja petitsiooni esitaja arvates on neil raske jätkata õpinguid riigikoolides, eelkõige keskhariduse tasandil. Selline olukord jätab õpilased ilma võimalusest õppida ja suhelda eakaaslastega. Sunduslik individuaalne koduõpe või laste viimine sageli väiksemates keskustes asuvatesse erikoolidesse jätab nad ilma ainsast tasuta igapäevasest ravist ja kõne alla tulevast sotsiaalsest suhtlusest. Praktikas ei leia rakendust Poola haridusministeeriumi pakutav võimalus kaasata need õpilased kooliruumides toimuvasse õppetegevusse kas üksikult või kuni viiest õpilasest koosnevas rühmas. Täpsete suuniste puudumine rahastamiskõlblike tundide arvu kohta muudab puuetega õpilaste olukorra halvemaks ja ebakindlamaks.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international