Rechtstaatlichkeit

O ukončení prevádzky väzníc pre dlžníkov v USA 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície tvrdí, že niektoré štáty USA, približne jedna tretina, stále používajú trest odňatia slobody ako metódu donucovania dlžníkov platiť určité dlhy, napr. dane alebo výživné na deti, a podľa jeho názoru ide o porušenie základných ľudských práv, ako sa uvádza vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.Žiada preto EÚ, aby odstúpila od zmlúv o vydávaní osôb so Spojenými štátmi, a to až dovtedy, kým táto krajina zruší prevádzku väzníc pre dlžníkov.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now