Rechtstaatlichkeit

Dwar it-twaqqif tal-prattika fl-Istati Uniti li d-debituri jintbagħatu l-ħabs 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant isostni li xi stati fl-Istati Uniti, bejn wieħed u ieħor terz, għadhom qed jużaw il-ħabs bħala metodu biex iġiegħlu lid-debituri jħallsu ċerti djun, bħat-taxxi jew il-manteniment għat-tfal, u fil-fehma tiegħu dan huwa bi ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem.Għalhekk, qed iressaq petizzjoni lill-UE sabiex tirtira minn trattati ta' estradizzjoni mal-Istati Uniti, sakemm dan il-pajjiż ma jwaqqafx din il-prattika.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international