Tiere

By P. O. S.(Spanish) on the treatment of domestic pets in the European Union during the COVID-19 outbreak 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията е разтревожен от увеличаването на случаите на изоставяне на кучета по време на карантината, обявена от испанското правителство с цел борба срещу COVID-19. Някои хора се страхуват, че домашните им любимци биха могли да ги заразят с вируса. Същото положение навярно се наблюдава и в други държави членки. Вносителят на петицията посочва, че в държавите, засегнати особено тежко от COVID-19, като Китай или Италия, животните са пострадали от тази широкоразпространена социална паника. В Китай дори са стигнали дотам да изхвърлят кучетата си през прозорците, а в Италия няколко организации заявяват, че вече има над 2000 изоставени кучета. В този драматичен контекст някои субекти, като например Световната здравна организация (СЗО), напомнят, че кучетата не страдат от тази болест и не я разпространят, ето защо те приканват населението да запази спокойствие. С оглед на гореизложеното и в контекста на трагедията, преживяна от всички страни в Европа, вносителят на петицията би искал да изрази пред Европейския парламент тревогата си от проблема с хилядите изоставени домашни любимци, който се изостри в контекста на пандемията от коронавирус. Вносителят на петицията счита, че европейските институции следва да разработят общностни стратегии за извънредни ситуации, за да се справят с този проблем още докато трае кризата с коронавируса, като насърчат откриването на приюти за изоставени животни и европейски кампании за повишаване на осведомеността на тази тема. Вносителят на петицията счита, че би трябвало да се създаде специален европейски икономически фонд в отговор на подобни извънредни ситуации, като се засилят действията, предприети от държавите членки по този сериозен въпрос, който тревожи и много други граждани и сдружения за защита на правата на животните.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international