Изображение на парламента къща " Should the EU move towards more mutual solidarity? ". Към резултатите
Изображение на парламента къща " Does Europe's Democracy need a fundamental update?
 ". Към резултатите
Изображение на парламента къща " Sollen losbasierte Bürgerräte auf Bundesebene eingeführt werden? ". Към резултатите
Изображение на парламента къща " Sollen Volksabstimmungen auf Bundesebene eingeführt werden? ". Към резултатите
Изображение на парламента къща " Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"? ".

Регион: Германия

Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"?

Статус: Завършен

Към резултатите

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега