Koleksionet aktuale — Zvicër

Këto nisma mund të jenë të nënshkruara aktualisht. Renditur nga numri i nënshkrimeve.

22 nënshkrimet
17 ditë mbetur

Peticione në vendet e tjera / BE në gjuhën kombëtare (gjerman)

6 288 nënshkrimet
152 ditë mbetur
5 707 nënshkrimet
19 ditë mbetur
2 533 nënshkrimet
70 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani