Aktuálne kolekcie — Švajčiarsko

Tieto iniciatívy je možno v súčasnosti podpísať. Zoradené podľa počtu podpisov.

Petície v iných krajinách / EÚ v národnom jazyku (Nemec )

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz