Prikupljanja u tijeku — Švicarska

Ove inicijative se trenutno mogu potpisati. Poredano po broju potpisa.

Peticije u drugim zemljama/EU na nacionalnom jeziku (Njemački)

6.288 Potpisi
152 dana preostalo

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Podržite