Τρέχουσες συλλογές — Ελβετία

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

756 Υπογραφές
9 ημέρες υπόλοιπο
529 Υπογραφές
68 ημέρες υπόλοιπο
351 Υπογραφές
26 ημέρες υπόλοιπο
22 Υπογραφές
17 ημέρες υπόλοιπο

Αναφορές σε άλλες χώρες / ΕΕ στην εθνική γλώσσα (Γερμανικά)

8.522 Υπογραφές
213 ημέρες υπόλοιπο
6.288 Υπογραφές
152 ημέρες υπόλοιπο
5.707 Υπογραφές
19 ημέρες υπόλοιπο
5.575 Υπογραφές
99 ημέρες υπόλοιπο
3.770 Υπογραφές
21 ημέρες υπόλοιπο
2.930 Υπογραφές
19 ημέρες υπόλοιπο
2.630 Υπογραφές
105 ημέρες υπόλοιπο
2.532 Υπογραφές
70 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα