Region: Limburg
Bostäder

Het versterken en verduurzamen van de woningmarkt in Limburg (B)

Petitionen är riktat mot
iedereen
86 Stödjande

Initiativtagaren skickade inte in petitionen.

86 Stödjande

Initiativtagaren skickade inte in petitionen.

  1. Startad oktober 2022
  2. Insamlingen är klar
  3. Inlämnad
  4. Dialog
  5. Misslyckade

Tidskurs

86

Underskrifter totalt

79

Underskrifter Limburg

0

Underskrifter per dag i genomsnitt

14.10.2022

Dag med flest underskrifter för petitionen

Samhörighet till ämnet. Vad kommer troligen att hända?

35%

Är intresserade av ämnet

35%

känner sig ansvariga

26%

skulle organisera gemensamma åtgärder

21%

hjälp till att sprida bekymret

Geografisk fördelning av underskrifter

28%

kom från Hasselt

12%

kom från Genk

29%

kom från Arrondissement Hasselt

92%

kom från Limburg

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu