Περιβάλλον

Reši sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Občina Radovljica in Upravna Enota Radovljica
3.621 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

3.621 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

 1. Ξεκίνησε 2020
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.

Namen projekta "Reši sotočje":

Ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra Lancovo na sotočju in ohraniti dostop do naravne znamenitosti javnosti.

Pridobiti pravice kot državljani, občani ali krajani v sodelovanju in odločanju pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor.

Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kvaliteto in kakovost bivanja državljanov.

Nameravana gradnja:

Investitor namerava na celotnem območju sotočja zgraditi umetno jezero, apartmajske objekte, gostinski objekt z apartmaji, objekte za piknike, objekt s sanitarijami, 62 prostorov za avtodome oz. kampiranje, parkirišče za motorna vozila in avtobuse, večnamenska igrišča in rekreacijske prostore.

Lokacija:

Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke v Lancovem pri Radovljici. Reka Sava, glavna vodna žila osrednje Slovenije, deli Radovljico na levi in desni breg. Začne se s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem. Prva priteče iz smeri Bohinja pod obronkom Jelovice na območje občine Radovljica in je ena najčistejših in najlepših rek v Sloveniji. Sava Dolinka priteče na radovljiško območje iz smeri Zgornjesavske doline skozi izjemno dolino Brje pod Bledom.

Narava:

Območje sotočja po klasifikaciji spada med EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA in OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. ZATO območje NI PRIMERNO ZA GRADNJO!

Naravni habitat:

Območje sotočja zaznamuje svet rečnih teras na prodni ali gruščnati podlagi z ostanki ledeniškega delovanja. Sotočje rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Tvorijo ga pestre združbe vodnih in obvodnih habitatov. Pod jezom na sotočju v Savi bohinjki je drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.

>

VEČ INFORMACIJ:

SPLETNA STRAN: https://www.resisotocje.si/

OSTANITE OBVEŠČENI: SLEDITE NAM NA:

FACEBOOKU: https://www.facebook.com/resisotocje INSTAGRAM: https://www.instagram.com/resisotocje

VEČ INFORMACIJ, KAKO NAS LAHKO PODPRETE / DONIRATE IN MEDIJSKE POKRITOSTI BOSTE NAŠLI NA:

LINKTREE: https://linktr.ee/resisotocje

Αιτιολόγηση

Vplivi na okolico:

 • Hrup in vznemirjanje ljudi in živali

 • Onesnaževanje območja, reke Save in podtalne vode

 • Krčenje življenjskega prostora nekaterim vrstam živali

 • Prometni pritisk na okolico in infrastrukturo

Nadaljne informacije: https://resisotocje.si

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Σύνδεσμος προς την αναφορά

Εικόνα με κωδικό QR

Δελτίο αποκοπής με κωδικό QR

κατεβάσετε (PDF)

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Νέα

 • Petition wurde nicht eingereicht

  στον/-ην/-ο 20.06.2022

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dragi prijatelji in podporniki,

  Hvala, da ste podpisali in delili našo peticijo. Skupaj smo v teh dveh preteklih mesecih dosegli ogromno. Radi bi vas obveščali bolj pogosto, vendar smo zaradi omejenih sredstev odločili, da z vami komuniciramo večinsko prek Facebooka in Instagrama. Ko dosežemo naslednji veliki mejnik, pa vas bomo tudi tukaj obvestili.

  Najnovejše novice redno objavljamo na Facebooku / Instagramu, prav tako kot lepoto sotočja, za katerega se borimo. Prosimo vas, da nam sledite za nadaljnje obveščanje:

  Facebook: www.facebook.com/resisotocje
  Instagram: www.instagram.com/resisotocje

  Več informacij o nas v medijih, ter o tem kako nas lahko podprete in donirate v naš projekt najdete tukaj:

  Linktree: www.linktr.ee/resisotocje

  Najlepša... παρακάτω

 • NOVA AKCIJA: “RešiMO Sotočje” – RAZSTAVA pri “GALERIJA BRIGITA”

  Na začetku nas je bila le peščica, kateri smo pričeli s protestom ‘’Reši sotočje’’. Po dveh mesecih imamo nove prijatelje in podpornike iz različnih koncev Evrope z namenom, da rešimo modro srce Slovenije.

  Do danes smo zbrali že skoraj 3000 podpisov peticije z več kot 800 osebnimi komentarji; več kot 600 ročnih podpisov za civilno iniciativo; skoraj 1000 sledilcev na socialnih medijih in tako dalje.

  Zato vas tokrat vabimo, da se pridružite kot del naše nove kampanje >>> “RešiMO Sotočje”

  V ta namen bomo organizirali intimno razstavo v GALERIJA BRIGITA (Lancovo, Radovljica), z otvoritvijo 24. Septembra 2020. Več informacij sledi kmalu.
  Ideja te razstave je vključiti... παρακάτω

Συζήτηση

Da se ne ponovi Čokoladna vas iz Limbuša

As a visitor it is a magnificent part of your country. Please don't spoil it for future generation

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα