Environment

Reši sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke

Petitioner not public
Petition is directed to
Občina Radovljica in Upravna Enota Radovljica
3,621 supporters

Petitioner did not submit the petition.

3,621 supporters

Petitioner did not submit the petition.

  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

06/20/2022, 02:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


08/27/2020, 19:28

Dragi prijatelji in podporniki,

Hvala, da ste podpisali in delili našo peticijo. Skupaj smo v teh dveh preteklih mesecih dosegli ogromno. Radi bi vas obveščali bolj pogosto, vendar smo zaradi omejenih sredstev odločili, da z vami komuniciramo večinsko prek Facebooka in Instagrama. Ko dosežemo naslednji veliki mejnik, pa vas bomo tudi tukaj obvestili.

Najnovejše novice redno objavljamo na Facebooku / Instagramu, prav tako kot lepoto sotočja, za katerega se borimo. Prosimo vas, da nam sledite za nadaljnje obveščanje:

Facebook: www.facebook.com/resisotocje
Instagram: www.instagram.com/resisotocje

Več informacij o nas v medijih, ter o tem kako nas lahko podprete in donirate v naš projekt najdete tukaj:

Linktree: www.linktr.ee/resisotocje

Najlepša vam hvala za podporo – skupaj bomo uspeli napraviti spremembe!

Vaši,
Ekipa Reši Sotočje

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has." (M. Mead)


08/27/2020, 18:07

NOVA AKCIJA: “RešiMO Sotočje” – RAZSTAVA pri “GALERIJA BRIGITA”

Na začetku nas je bila le peščica, kateri smo pričeli s protestom ‘’Reši sotočje’’. Po dveh mesecih imamo nove prijatelje in podpornike iz različnih koncev Evrope z namenom, da rešimo modro srce Slovenije.

Do danes smo zbrali že skoraj 3000 podpisov peticije z več kot 800 osebnimi komentarji; več kot 600 ročnih podpisov za civilno iniciativo; skoraj 1000 sledilcev na socialnih medijih in tako dalje.

Zato vas tokrat vabimo, da se pridružite kot del naše nove kampanje >>> “RešiMO Sotočje”

V ta namen bomo organizirali intimno razstavo v GALERIJA BRIGITA (Lancovo, Radovljica), z otvoritvijo 24. Septembra 2020. Več informacij sledi kmalu.
Ideja te razstave je vključiti vse vas z zbiranjem slik vaših spominov, ki ste jih posneli pri našem Sotočju.

VSAKA IZMED PREJETIH SLIK BO DEL RAZSTAVE IN BO POKAZALA NAŠE SPOŠTOVANJE DO MODREGA SRCA SLOVENIJE, KI NUJNO POTREBUJE NAŠO POMOČ IN ZAŠČITO.

Za več informacij ali za sodelovanje pri razstavi obiščite našo spletno stran:

www.resisotocje.si/resimo

Skupaj lahko dosežemo marsikaj.

Ekipa Rešimo sotočje

NEW ACTION: “ResiMO Sotocje” – EXHIBITION at “GALERIJA BRIGITA”

In the beginning we were a few people starting the protest “Resi sotocje”. After two months we have a lot of new friends and supporters all over Europe to save the blue heart of Slovenia.

Today we have over 3000 signatures on the petition with more than 800 personal comments; more than 600 handwritten signatures for the civil initiative; almost 1000 social media followers and so on.

Therefore, we want to invite you to be part of our new campaign >>> “ResiMO Sotocje”

We are planning a vernissage and exhibition at “GALERIJA BRIGITA” (Lancovo, Radovljica) which will start on 24th September 2020 (official opening). More details will follow soon.

The idea behind this exhibition ist to involve all of you with sending us pictures from your memories of our Sotocje.

EACH PICTURE WILL BE PART OF THE EXHIBITION AND SHOWS OUR RESPECT TO THE BLUE HEART OF SLOVENIA, WHICH NEEDS OUR HELP AND PROTECTION, URGENTLY.

For more information and how to be part of the exhibition please visit our website:

www.resisotocje.si/en/resimo

Together we will make a difference.

Yours Resi sotocje Team


08/18/2020, 00:55

Dodali smo še nekaj informacij, kje nas lahko spremljate na naših družabnih omrežjih, kako nas lahko podpirate in kje najdete našo zadnje novice iz medijev.


Neuer Petitionstext: Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.
*Namen projekta "Reši sotočje":*
**Ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra Lancovo na sotočju in ohraniti dostop do naravne znamenitosti javnosti.**
**Pridobiti pravice kot državljani, občani ali krajani v sodelovanju in odločanju pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor.**
**Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kvaliteto in kakovost bivanja državljanov.**
*Nameravana gradnja:*
Investitor namerava na celotnem območju sotočja zgraditi umetno jezero, apartmajske objekte, gostinski objekt z apartmaji, objekte za piknike, objekt s sanitarijami, 62 prostorov za avtodome oz. kampiranje, parkirišče za motorna vozila in avtobuse, večnamenska igrišča in rekreacijske prostore.
*Lokacija:*
Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke v Lancovem pri Radovljici. Reka Sava, glavna vodna žila osrednje Slovenije, deli Radovljico na levi in desni breg. Začne se s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem. Prva priteče iz smeri Bohinja pod obronkom Jelovice na območje občine Radovljica in je ena najčistejših in najlepših rek v Sloveniji. Sava Dolinka priteče na radovljiško območje iz smeri Zgornjesavske doline skozi izjemno dolino Brje pod Bledom.
*Narava:*
Območje sotočja po klasifikaciji spada med **EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA in OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT**. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. **ZATO območje NI PRIMERNO ZA GRADNJO!**
*Naravni habitat:*
Območje sotočja zaznamuje svet rečnih teras na prodni ali gruščnati podlagi z ostanki ledeniškega delovanja. Sotočje rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Tvorijo ga pestre združbe vodnih in obvodnih habitatov. Pod jezom na sotočju v Savi bohinjki je drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.
>>>
VEČ INFORMACIJ:
SPLETNA STRAN: www.resisotocje.si/
OSTANITE OBVEŠČENI: SLEDITE NAM NA:
FACEBOOKU: www.facebook.com/resisotocje
INSTAGRAM: www.instagram.com/resisotocje
VEČ INFORMACIJ, KAKO NAS LAHKO PODPRETE / DONIRATE IN MEDIJSKE POKRITOSTI BOSTE NAŠLI NA:
LINKTREE: linktr.ee/resisotocje

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2.880


08/18/2020, 00:16

Dragi prijatelji in podporniki,

Hvala, da ste podpisali in delili našo peticijo. Skupaj smo v teh dveh preteklih mesecih dosegli ogromno. Radi bi vas obveščali bolj pogosto, vendar smo zaradi omejenih sredstev odločili, da z vami komuniciramo večinsko prek Facebooka in Instagrama. Ko dosežemo naslednji veliki mejnik, pa vas bomo tudi tukaj obvestili.

Najnovejše novice redno objavljamo na Facebooku / Instagramu, prav tako kot lepoto sotočja, za katerega se borimo. Prosimo vas, da nam sledite za nadaljnje obveščanje:

Facebook: www.facebook.com/resisotocje
Instagram: www.instagram.com/resisotocje

Več informacij o nas v medijih, ter o tem kako nas lahko podprete in donirate v naš projekt najdete tukaj:

Linktree: linktr.ee/resisotocje

Najlepša vam hvala za podporo – skupaj bomo uspeli napraviti spremembe!

Vaši,
Ekipa Reši Sotočje

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has." (M. Mead)


07/03/2020, 20:17

Dragi prijatelji in podporniki skupnosti "Resi sotocje",

Najlepša hvala, ker nas podpirate pri ohranjanju narave.

Ker ste označili, da boste sodelovali v dejavnostih in / ali pomagali pri organizaciji, vas prosimo, če nam lahko pomagate pri naslednjem:

- obesite plakate v svoji soseski, vasi, mestu, npr. v vaši hiši, trgovini, barih, športnih objektih itd.
- razdelite letake svojim sosedom

Imamo nove plakate, letake itd.

Ni pomembno, v katerem delu Slovenije živite, skupaj moramo razširiti informacije, da rešimo sotočje - modro srce Slovenije.

Če nas želite podpreti, nam pošljite elektronsko sporočilo na info@resisotocje.si
Sedež imamo v Radovljici, na Lancovem.

Najlepša hvala in želimo vam fantastičen vikend.

Prijazni pozdravi,
Vaš »Reši sotočje« team

///

Dear friends and supporters of “Resi sotocje”,

Thank you very much for supporting us to preserve the nature.

As you have marked, you would take part in activities and / or help in organizing, we would kindly ask you if you could help us with the following:

- hang up posters in your neighborhood, village, town e.g. at your house, shop, bars, sports facilities etc.
- distribute flyers to your neighbors

We have new posters and flyers etc.

It doesn’t matter in which part of Slovenia you live in, together we must spread the word to save the sotočje – the blue heart of Slovenia.

If you would like to support us please send an e-mail to info@resisotocje.si

We are based in Lancovo, Radovljica.

Thank you so much and we wish you a fantastic weekend.

Kind regards,
Your “Resi sotocje” Team


07/02/2020, 19:19

Spoštovani podporniki,

Hvala, ker ste podpisali spletno peticijo in nam izkazali veliko podporo. Za nadaljevanje potrebujemo 200 ročnih podpisov občanov Radovljice do naslednjega ponedeljka zjutraj, 06.07.2020 ob 09:00 uri.

Če ste občan občine Radovljice (Radovljica, Lesce, Begunje na Gorenjskem, Mošnje, Lancovo, Kamna Gorica Kropa, Podnart, Srednja dobrava, Ljubno, Brezje, Otok) in nas želite še naprej podpirati in podpisati iniciativo, prosimo, da nas kontaktirate in dogovorili se bomo za prevzem podpisa:

info@resisotocje.si
+386 69 749 019

Civilno pobudo bomo predali naslednji ponedeljek, 06.07.2020 ob 10:00 uri.

Prijazni pozdravi,
Reši sotočje Skupina

///

Dear Supporters,

Thank you for signing the petition and for your great support so far. To go forward we need also 200 handwritten signatures from citizens of the municipality of Radovljica until next Monday morning, 06.07.2020 at 09:00am.

If you are citizen of the municipality of Radovljica (Radovljica, Lesce, Begunje na Gorenjskem, Mošnje, Lancovo, Kamna Gorica Kropa, Podnart, Srednja dobrava, Ljubno, Brezje, Otok) and want to support us further with signing the civil initiative, please contact us anytime, we will arrange picking up your signature:

info@resisotocje.si
+386 69 749 019

We will hand over the civil initiative on next Monday, 06.07.2020 at 10:00am.

Kind Regrads,
Reši sotočje Team


06/21/2020, 12:31

Wir haben einen Subtitle zur überschrift hinzugefügt.


Neuer Petitionstext: Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.
Namen projekta "Reši sotočje": Ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra Lancovo na sotočju in ohraniti dostop do naravne znamenitosti javnosti. Pridobiti pravice kot državljani, občani ali krajani v sodelovanju in odločanju pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor. Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kvaliteto in kakovost bivanja državljanov.
Nameravana gradnja: Investitor namerava na celotnem območju sotočja zgraditi umetno jezero, apartmajske objekte, gostinski objekt z apartmaji, objekte za piknike, objekt s sanitarijami, 62 prostorov za avtodome oz. kampiranje, parkirišče za motorna vozila in avtobuse, večnamenska igrišča in rekreacijske prostore.
Lokacija: Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke v Lancovem pri Radovljici. Reka Sava, glavna vodna žila osrednje Slovenije, deli Radovljico na levi in desni breg. Začne se s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem. Prva priteče iz smeri Bohinja pod obronkom Jelovice na območje občine Radovljica in je ena najčistejših in najlepših rek v Sloveniji. Sava Dolinka priteče na radovljiško območje iz smeri Zgornjesavske doline skozi izjemno dolino Brje pod Bledom.
Narava: Območje sotočja po klasifikaciji spada med EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA in OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. ZATO območje NI PRIMERNO ZA GRADNJO!
Naravni habitat: Območje sotočja zaznamuje svet rečnih teras na prodni ali gruščnati podlagi z ostanki ledeniškega delovanja. Sotočje rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Tvorijo ga pestre združbe vodnih in obvodnih habitatov. Pod jezom na sotočju v Savi bohinjki je drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 36 (35 in Europäische Union)


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now