Environment

Reši sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke

Petition is directed to
Občina Radovljica in Upravna Enota Radovljica
1.889 Supporters
19% achieved 10.000 for collection target
 1. Launched 20/06/2020
 2. Time remaining 11 months
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.

Namen projekta "Reši sotočje":

Ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra Lancovo na sotočju in ohraniti dostop do naravne znamenitosti javnosti.

Pridobiti pravice kot državljani, občani ali krajani v sodelovanju in odločanju pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor.

Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kvaliteto in kakovost bivanja državljanov.

Nameravana gradnja:

Investitor namerava na celotnem območju sotočja zgraditi umetno jezero, apartmajske objekte, gostinski objekt z apartmaji, objekte za piknike, objekt s sanitarijami, 62 prostorov za avtodome oz. kampiranje, parkirišče za motorna vozila in avtobuse, večnamenska igrišča in rekreacijske prostore.

Lokacija:

Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke v Lancovem pri Radovljici. Reka Sava, glavna vodna žila osrednje Slovenije, deli Radovljico na levi in desni breg. Začne se s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem. Prva priteče iz smeri Bohinja pod obronkom Jelovice na območje občine Radovljica in je ena najčistejših in najlepših rek v Sloveniji. Sava Dolinka priteče na radovljiško območje iz smeri Zgornjesavske doline skozi izjemno dolino Brje pod Bledom.

Narava:

Območje sotočja po klasifikaciji spada med EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA in OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. ZATO območje NI PRIMERNO ZA GRADNJO!

Naravni habitat:

Območje sotočja zaznamuje svet rečnih teras na prodni ali gruščnati podlagi z ostanki ledeniškega delovanja. Sotočje rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Tvorijo ga pestre združbe vodnih in obvodnih habitatov. Pod jezom na sotočju v Savi bohinjki je drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.

Reason

Vplivi na okolico:

 • Hrup in vznemirjanje ljudi in živali

 • Onesnaževanje območja, reke Save in podtalne vode

 • Krčenje življenjskega prostora nekaterim vrstam živali

 • Prometni pritisk na okolico in infrastrukturo

Nadaljne informacije: resisotocje.si

Thank you for your support, Petra Mali from Radovljica
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

new language version

News

 • Dragi prijatelji in podporniki skupnosti "Resi sotocje",

  Najlepša hvala, ker nas podpirate pri ohranjanju narave.

  Ker ste označili, da boste sodelovali v dejavnostih in / ali pomagali pri organizaciji, vas prosimo, če nam lahko pomagate pri naslednjem:

  - obesite plakate v svoji soseski, vasi, mestu, npr. v vaši hiši, trgovini, barih, športnih objektih itd.
  - razdelite letake svojim sosedom

  Imamo nove plakate, letake itd.

  Ni pomembno, v katerem delu Slovenije živite, skupaj moramo razširiti informacije, da rešimo sotočje - modro srce Slovenije.

  Če nas želite podpreti, nam pošljite elektronsko sporočilo na info@resisotocje.si
  Sedež imamo v Radovljici, na Lancovem.

  Najlepša hvala in želimo vam fantastičen vikend.

  Prijazni pozdravi,
  Vaš... further

 • Spoštovani podporniki,

  Hvala, ker ste podpisali spletno peticijo in nam izkazali veliko podporo. Za nadaljevanje potrebujemo 200 ročnih podpisov občanov Radovljice do naslednjega ponedeljka zjutraj, 06.07.2020 ob 09:00 uri.

  Če ste občan občine Radovljice (Radovljica, Lesce, Begunje na Gorenjskem, Mošnje, Lancovo, Kamna Gorica Kropa, Podnart, Srednja dobrava, Ljubno, Brezje, Otok) in nas želite še naprej podpirati in podpisati iniciativo, prosimo, da nas kontaktirate in dogovorili se bomo za prevzem podpisa:

  info@resisotocje.si
  +386 69 749 019

  Civilno pobudo bomo predali naslednji ponedeljek, 06.07.2020 ob 10:00 uri.

  Prijazni pozdravi,
  Reši sotočje Skupina

  ///

  Dear Supporters,

  Thank you for signing the petition and for your great... further

Da se ne ponovi Čokoladna vas iz Limbuša

As a visitor it is a magnificent part of your country. Please don't spoil it for future generation

Why people sign

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/si/petition/online/resi-sotocje-save-bohinjke-in-save-dolinke-2/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now