Regiune: Radovljica
Mediu inconjurator

Reši sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke

Petiția este adresată
Občina Radovljica in Upravna Enota Radovljica
3.421 susţinători
34% atins 10.000 pentru destinația colecției
 1. A început iunie 2020
 2. Colecția încă 8 luni
 3. Supunere
 4. Dialog cu destinatarul
 5. Decizie
Sunt de acord ca datele mele salvată fie. Petiționarul poate însemna Numele și locul vizualizați și transmiteți către Petitionsempfänger. Pot să dau acest acord în orice moment revocat.

Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.

Namen projekta "Reši sotočje":

Ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra Lancovo na sotočju in ohraniti dostop do naravne znamenitosti javnosti.

Pridobiti pravice kot državljani, občani ali krajani v sodelovanju in odločanju pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor.

Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kvaliteto in kakovost bivanja državljanov.

Nameravana gradnja:

Investitor namerava na celotnem območju sotočja zgraditi umetno jezero, apartmajske objekte, gostinski objekt z apartmaji, objekte za piknike, objekt s sanitarijami, 62 prostorov za avtodome oz. kampiranje, parkirišče za motorna vozila in avtobuse, večnamenska igrišča in rekreacijske prostore.

Lokacija:

Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke v Lancovem pri Radovljici. Reka Sava, glavna vodna žila osrednje Slovenije, deli Radovljico na levi in desni breg. Začne se s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem. Prva priteče iz smeri Bohinja pod obronkom Jelovice na območje občine Radovljica in je ena najčistejših in najlepših rek v Sloveniji. Sava Dolinka priteče na radovljiško območje iz smeri Zgornjesavske doline skozi izjemno dolino Brje pod Bledom.

Narava:

Območje sotočja po klasifikaciji spada med EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA in OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. ZATO območje NI PRIMERNO ZA GRADNJO!

Naravni habitat:

Območje sotočja zaznamuje svet rečnih teras na prodni ali gruščnati podlagi z ostanki ledeniškega delovanja. Sotočje rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Tvorijo ga pestre združbe vodnih in obvodnih habitatov. Pod jezom na sotočju v Savi bohinjki je drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.

>>>

VEČ INFORMACIJ:

SPLETNA STRAN: www.resisotocje.si/

OSTANITE OBVEŠČENI: SLEDITE NAM NA:

FACEBOOKU: www.facebook.com/resisotocje INSTAGRAM: www.instagram.com/resisotocje

VEČ INFORMACIJ, KAKO NAS LAHKO PODPRETE / DONIRATE IN MEDIJSKE POKRITOSTI BOSTE NAŠLI NA:

LINKTREE: linktr.ee/resisotocje

motive

Vplivi na okolico:

 • Hrup in vznemirjanje ljudi in živali

 • Onesnaževanje območja, reke Save in podtalne vode

 • Krčenje življenjskega prostora nekaterim vrstam živali

 • Prometni pritisk na okolico in infrastrukturo

Nadaljne informacije: resisotocje.si

Vă mulțumim pentru sprijin, Petra Mali din Radovljica
Întrebare adresată inițiatorului

Această petiție a fost tradusă în următoarele limbi

Noua versiune de limbă

știri

Da se ne ponovi Čokoladna vas iz Limbuša

As a visitor it is a magnificent part of your country. Please don't spoil it for future generation

De ce oamenii semnează

 • 3 zile mai devreme

  Za ohranjanje narave taka kot je. Če bomo na vsakem lepem kotičku gradili turizem, kmalu ne bo več nič neokrnjenega za videt in doživet. Narava in njena vloga ni morali biti tu na prvem mestu, dobičkarstvo pa na zadnjem!!

 • 7 zile mai devreme

  Ni mi vseeno za naravo

 • 7 zile mai devreme

  Weil es unbedingt gilt, diesen schönen Ort zu erhalten !

 • pe 13.10.2020

  zavarovanje naravne dediščine

 • Erika Brumen Ljubljana

  pe 13.10.2020

  Ohranitev narave taka kot je in preprečitev uničevanja le te z raznimi projekti in to še od spornih oseb... :(

Instrumente pentru răspândirea petiției.

Aveți propriul site web, un blog sau un portal web întreg? Deveniți avocatul și multiplicatorul acestei petiții. Avem bannere, widgeturi și API (interfață) de încorporat în paginile dvs.

Înscrieți-vă widget pentru propriul dvs. site web

API (interfață)

/si/petition/online/resi-sotocje-save-bohinjke-in-save-dolinke-2/votes
Petiția maintext
Număr de semnături pe openPetition și, dacă este cazul, pe pagini externe.
Metoda HTTP
GET
Formatul de retur
JSON

Ajută la consolidarea participării civice. Vrem să facem auzite preocupările dvs. rămânând independenți.

Promovează acum

openPetition International