Область: Радовлица
Окружающая среда

Reši sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke

Петиция адресована к
Občina Radovljica in Upravna Enota Radovljica
3.421 сторонники
34% достигнуто 10.000 для цели сбора
 1. Начат июня 2020
 2. Еще сборов 8 месяцев
 3. Подача
 4. Диалог с получателем
 5. Решение
Я согласен на сохранение и обработку своих личных данных. Петиционер может просматривать имя и место и пересылать эту информацию получателю. Я могу отозвать это согласие в любое время.

Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.

Namen projekta "Reši sotočje":

Ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra Lancovo na sotočju in ohraniti dostop do naravne znamenitosti javnosti.

Pridobiti pravice kot državljani, občani ali krajani v sodelovanju in odločanju pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor.

Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kvaliteto in kakovost bivanja državljanov.

Nameravana gradnja:

Investitor namerava na celotnem območju sotočja zgraditi umetno jezero, apartmajske objekte, gostinski objekt z apartmaji, objekte za piknike, objekt s sanitarijami, 62 prostorov za avtodome oz. kampiranje, parkirišče za motorna vozila in avtobuse, večnamenska igrišča in rekreacijske prostore.

Lokacija:

Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke v Lancovem pri Radovljici. Reka Sava, glavna vodna žila osrednje Slovenije, deli Radovljico na levi in desni breg. Začne se s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem. Prva priteče iz smeri Bohinja pod obronkom Jelovice na območje občine Radovljica in je ena najčistejših in najlepših rek v Sloveniji. Sava Dolinka priteče na radovljiško območje iz smeri Zgornjesavske doline skozi izjemno dolino Brje pod Bledom.

Narava:

Območje sotočja po klasifikaciji spada med EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA in OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. ZATO območje NI PRIMERNO ZA GRADNJO!

Naravni habitat:

Območje sotočja zaznamuje svet rečnih teras na prodni ali gruščnati podlagi z ostanki ledeniškega delovanja. Sotočje rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Tvorijo ga pestre združbe vodnih in obvodnih habitatov. Pod jezom na sotočju v Savi bohinjki je drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.

>>>

VEČ INFORMACIJ:

SPLETNA STRAN: www.resisotocje.si/

OSTANITE OBVEŠČENI: SLEDITE NAM NA:

FACEBOOKU: www.facebook.com/resisotocje INSTAGRAM: www.instagram.com/resisotocje

VEČ INFORMACIJ, KAKO NAS LAHKO PODPRETE / DONIRATE IN MEDIJSKE POKRITOSTI BOSTE NAŠLI NA:

LINKTREE: linktr.ee/resisotocje

основания

Vplivi na okolico:

 • Hrup in vznemirjanje ljudi in živali

 • Onesnaževanje območja, reke Save in podtalne vode

 • Krčenje življenjskega prostora nekaterim vrstam živali

 • Prometni pritisk na okolico in infrastrukturo

Nadaljne informacije: resisotocje.si

Спасибо вам за поддержку, Petra Mali из Radovljica
Вопрос к инициатору

Эта петиция была переведена на следующие языки

новая языковая версия

Новости

Da se ne ponovi Čokoladna vas iz Limbuša

As a visitor it is a magnificent part of your country. Please don't spoil it for future generation

Почему люди подписывают

 • 3 дней назад

  Za ohranjanje narave taka kot je. Če bomo na vsakem lepem kotičku gradili turizem, kmalu ne bo več nič neokrnjenega za videt in doživet. Narava in njena vloga ni morali biti tu na prvem mestu, dobičkarstvo pa na zadnjem!!

 • 7 дней назад

  Ni mi vseeno za naravo

 • 7 дней назад

  Weil es unbedingt gilt, diesen schönen Ort zu erhalten !

 • в 13.10.2020

  zavarovanje naravne dediščine

 • Erika Brumen Ljubljana

  в 13.10.2020

  Ohranitev narave taka kot je in preprečitev uničevanja le te z raznimi projekti in to še od spornih oseb... :(

Инструменты для распространения петиции.

У вас есть собственный сайт, блог или целый веб-портал? Станьте защитником и множителем этой петиции. У нас есть баннеры, виджеты и API (интерфейс) для интегрирования на ваши страницы.

Зарегистрируйте виджет для вашего собственного сайта

API (интерфейс)

/si/petition/online/resi-sotocje-save-bohinjke-in-save-dolinke-2/votes
Описание
Количество подписей на openPetition и, если применимо, на внешних страницах.
Метод HTTP
GET
Возвращать в формат
JSON

Помогите укрепить гражданское участие. Мы хотим, чтобы ваши проблемы были услышаны, оставаясь независимыми.

Пожертвовать сейчас

openPetition International