Environment

Reši sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke

Petitioner not public
Petition is directed to
Občina Radovljica in Upravna Enota Radovljica
3,621 supporters

Petitioner did not submit the petition.

3,621 supporters

Petitioner did not submit the petition.

  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

08/27/2020, 18:07

NOVA AKCIJA: “RešiMO Sotočje” – RAZSTAVA pri “GALERIJA BRIGITA”

Na začetku nas je bila le peščica, kateri smo pričeli s protestom ‘’Reši sotočje’’. Po dveh mesecih imamo nove prijatelje in podpornike iz različnih koncev Evrope z namenom, da rešimo modro srce Slovenije.

Do danes smo zbrali že skoraj 3000 podpisov peticije z več kot 800 osebnimi komentarji; več kot 600 ročnih podpisov za civilno iniciativo; skoraj 1000 sledilcev na socialnih medijih in tako dalje.

Zato vas tokrat vabimo, da se pridružite kot del naše nove kampanje >>> “RešiMO Sotočje”

V ta namen bomo organizirali intimno razstavo v GALERIJA BRIGITA (Lancovo, Radovljica), z otvoritvijo 24. Septembra 2020. Več informacij sledi kmalu.
Ideja te razstave je vključiti vse vas z zbiranjem slik vaših spominov, ki ste jih posneli pri našem Sotočju.

VSAKA IZMED PREJETIH SLIK BO DEL RAZSTAVE IN BO POKAZALA NAŠE SPOŠTOVANJE DO MODREGA SRCA SLOVENIJE, KI NUJNO POTREBUJE NAŠO POMOČ IN ZAŠČITO.

Za več informacij ali za sodelovanje pri razstavi obiščite našo spletno stran:

www.resisotocje.si/resimo

Skupaj lahko dosežemo marsikaj.

Ekipa Rešimo sotočje

NEW ACTION: “ResiMO Sotocje” – EXHIBITION at “GALERIJA BRIGITA”

In the beginning we were a few people starting the protest “Resi sotocje”. After two months we have a lot of new friends and supporters all over Europe to save the blue heart of Slovenia.

Today we have over 3000 signatures on the petition with more than 800 personal comments; more than 600 handwritten signatures for the civil initiative; almost 1000 social media followers and so on.

Therefore, we want to invite you to be part of our new campaign >>> “ResiMO Sotocje”

We are planning a vernissage and exhibition at “GALERIJA BRIGITA” (Lancovo, Radovljica) which will start on 24th September 2020 (official opening). More details will follow soon.

The idea behind this exhibition ist to involve all of you with sending us pictures from your memories of our Sotocje.

EACH PICTURE WILL BE PART OF THE EXHIBITION AND SHOWS OUR RESPECT TO THE BLUE HEART OF SLOVENIA, WHICH NEEDS OUR HELP AND PROTECTION, URGENTLY.

For more information and how to be part of the exhibition please visit our website:

www.resisotocje.si/en/resimo

Together we will make a difference.

Yours Resi sotocje Team


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now