Çevre

Reši sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke

Dilekçe yönlendirildi
Občina Radovljica in Upravna Enota Radovljica
3.620 destekçiler
36% ulaştı 10.000 koleksiyon hedefi için
 1. Başladı Haziran 2020
 2. Henüz koleksiyon 2 gün
 3. Gönderim
 4. Alıcı ile iletişim kutusu
 5. Karar
Kişisel verilerimin saklanmasını ve işlenmesini kabul ediyorum. Dilekçe sahibi İsim ve yer görebilir ve bu bilgileri alıcıya iletebilir. Onayımı istediğim zaman geri çekebilirim .

Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.

Namen projekta "Reši sotočje":

Ustaviti projekt gradnje Turistično rekreacijskega centra Lancovo na sotočju in ohraniti dostop do naravne znamenitosti javnosti.

Pridobiti pravice kot državljani, občani ali krajani v sodelovanju in odločanju pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor.

Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kvaliteto in kakovost bivanja državljanov.

Nameravana gradnja:

Investitor namerava na celotnem območju sotočja zgraditi umetno jezero, apartmajske objekte, gostinski objekt z apartmaji, objekte za piknike, objekt s sanitarijami, 62 prostorov za avtodome oz. kampiranje, parkirišče za motorna vozila in avtobuse, večnamenska igrišča in rekreacijske prostore.

Lokacija:

Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke v Lancovem pri Radovljici. Reka Sava, glavna vodna žila osrednje Slovenije, deli Radovljico na levi in desni breg. Začne se s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem. Prva priteče iz smeri Bohinja pod obronkom Jelovice na območje občine Radovljica in je ena najčistejših in najlepših rek v Sloveniji. Sava Dolinka priteče na radovljiško območje iz smeri Zgornjesavske doline skozi izjemno dolino Brje pod Bledom.

Narava:

Območje sotočja po klasifikaciji spada med EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA in OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. ZATO območje NI PRIMERNO ZA GRADNJO!

Naravni habitat:

Območje sotočja zaznamuje svet rečnih teras na prodni ali gruščnati podlagi z ostanki ledeniškega delovanja. Sotočje rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, izviri, meandri, prodišča) je življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Tvorijo ga pestre združbe vodnih in obvodnih habitatov. Pod jezom na sotočju v Savi bohinjki je drstišče rib in naravni habitat avtohtonih zavarovanih vrst sulca, lipana in klena.

>

VEČ INFORMACIJ:

SPLETNA STRAN: https://www.resisotocje.si/

OSTANITE OBVEŠČENI: SLEDITE NAM NA:

FACEBOOKU: https://www.facebook.com/resisotocje INSTAGRAM: https://www.instagram.com/resisotocje

VEČ INFORMACIJ, KAKO NAS LAHKO PODPRETE / DONIRATE IN MEDIJSKE POKRITOSTI BOSTE NAŠLI NA:

LINKTREE: https://linktr.ee/resisotocje

Gerekçe

Vplivi na okolico:

 • Hrup in vznemirjanje ljudi in živali

 • Onesnaževanje območja, reke Save in podtalne vode

 • Krčenje življenjskega prostora nekaterim vrstam živali

 • Prometni pritisk na okolico in infrastrukturo

Nadaljne informacije: https://resisotocje.si

Desteğiniz ve angajmanınız için çok teşekkür ediyoruz , Petra Mali itibaren Radovljica
Başlatıcıya soru

Bu kampanya aşağıdaki dillere çevrilmiştir:

Yeni lisan versiyonu

Haberler

tartışma

Da se ne ponovi Čokoladna vas iz Limbuša

As a visitor it is a magnificent part of your country. Please don't spoil it for future generation

İnsanlar neden imzalar?

 • Radovljica

  3 gün önce

  There are camps all over the place and in general small area (from Bled to Radovljica we have more 2 allredy on Sava, not even taking in consideration Bled) and even those are not fully utililzed and used. There is no need to additionaly ruin pristine nature. This will also additionaly affect nature with significanlty more trafic in the area, communal waste and polution.

 • Radovljica

  6 gün önce

  Ta del obeh rek bi moral ostati naraven... posegi , ki so v načrtu so mnogo preveliki ..

 • 9 gün önce

  ker mi nivseeno kaj se dogaja z okoljem in naravnimi biseri Slovenije

 • 19.05.2021 de

  Ohranitev izvirne narave

 • Vit Kukolja Slovenska Bistrica

  12.05.2021 de

  ker mi je mar

Dilekçeyi yaymak için araçlar.

Kendi web siteniz, blogunuz veya tüm web portalınız var mı? Bu dilekçenin savunucusu ve çoğaltıcısı ol. openPetition'da sayfalarınıza entegre etmek için banner'lar, widget'lar ve API (arayüz) bulunuyor.

Kendi websiteniz için giriş yapma aracı

API (arayüz)

/si/petition/online/resi-sotocje-save-bohinjke-in-save-dolinke-2/votes
Açıklama
OpenPetition ve varsa dış sayfalardaki imza sayısı.
HTTP yöntemi
GET
Dönüş biçimi
JSON

Sivil katılımı güçlendirmek için yardımcı olun. Bağımsız kalırken endişelerinizi duyurmak istiyoruz.

Şimdi Bağış yap

openPetition uluslararası